August 23, 2018

Emosjonell stil: Barnet mitt

Barnet ditt har, akkurat som deg, sin egen emosjonelle stil. Dette har du kanskje sett helt fra han eller hun var født, men stilen er også påvirket av hvordan du har møtt barnets følelser. I avsnittene under kan du bli mer bevisst på ditt barns emosjonelle stil, men husk at dette er overforenklinger som skal hjelpe deg med å starte en bevisstgjøring. Det er ikke ment som kategoriske beskrivelser av noen barn. Husk også at barn er i kontinuerlig utvikling, og at deres stil kan og vil endre seg. Vær åpen for at måten du møter ditt barn på, også kan endre deres uttrykk.

Når du leser dette er det lurt å ha din egen emosjonelle stil som forelder i bakhodet. Hvis du ikke har lest om det enda, kan du trykke her. Disse emosjonelle stilene er basert på arbeidet til Janet Treasure[1] og hennes dyremodell for foreldre som strever med å hjelpe barna sine.

Har du et strutsebarn?

Har du et barn som ikke viser så mange følelser? Trenger du ofte å grave for å finne ut hvordan han eller hun har det? Da har du et strutsebarn. Strutsebarn fremstår ofte som rolige og tenkende. De trenger at du er ekstra sensitiv og legger merke til at følelser oppstår. De trenger at du på en respektfull og trygg måte hjelper dem med å sette ord på det som skjer. Det viktigste du kan gjøre for disse barna, er å hjelpe dem til å selv gi oppmerksomhet til følelsene sine.

 

Har du et manetbarn?

Har du et barn som bærer alle følelsene sine på utsiden? Opplever du at nokså små situasjoner kan lede til dramatiske uttrykk? Da har du kanskje et manetbarn. Manetbarn er ofte livlige og interessante barn. De trenger at du er rolig når de føler mye. Det er også viktig å gi manetbarna en opplevelse av at deres følelser ikke stresser deg som forelder. Det viktigste du kan gjøre for manetbarna, er å hjelpe dem med å håndtere sterke følelser på en rolig måte og å få dem til å si hva de trenger.

 

Har du et sanktbernhardsbarn?

Som med foreldre så er det ingen barn som alltid er sanktbernhardsbarn. Men når barnet ditt har denne stilen, så har du et barn som er nokså rolig, men som også viser hvordan han eller hun har det på innsiden. Samtidig er barnet ditt omsorgsfullt og god på å sette egne behov til side i kortere perioder. Sanktbernhardsbarna trenger at du er tilgjengelig når de ber om det, og at du gir dem rom til å håndtere ting på egen hånd. De sier som oftest ifra om hva de trenger. Noen ganger kan barn som har denne stilen, bli litt for raske med å sette sine egne behov til side.

 

 

Samspillet mellom deg og ditt barn

Din emosjonelle stil som forelder og ditt barns emosjonelle stil vil påvirke samspillet mellom dere. Under kan du se en tabell for typiske kjennetegn ved samspillet mellom barn og foreldre med ulike emosjonelle stiler. Hvis du ikke har kartlagt din stil som forelder eller har glemt den, kan du trykke her.

Det er viktig at du ikke leser dette som en endelig eller absolutt beskrivelse av deg, ditt barn eller deres samspill. Meningen er å gjøre deg bevisst på noen typiske utfordringer. Slik bevisstgjøring krever undring og nysgjerrighet. Samspillet mellom Strutsen og Maneten er i sentrum, ettersom det er de tendensene vi alle går mot i trøblete stunder. Kolonnen med sanktbernhard er ment som en veileder for hva du som forelder kan forsøke å gjøre når du tar deg selv i et samspill du ikke liker.

Tips: Hvis du trykker på tabellen får du den opp i en større utgave.

[1] Treasure, J., Smith, G., & Crane, A. (2016). Skills-based caring for a loved one with an eating disorder. The new Maudsley method. New York: Routledge.