11 oktober 2018

Gezonde grenzen stellen

Kinderen hebben verschillende vormen van hulp van hun ouders nodig. Naast veel liefde, troost, leuke momenten en aanmoediging, hebben ze ook behoefte aan duidelijke grenzen, zodat ze weten wat wel en niet mag. Ze hebben regels nodig! Maar het naleven van regels vraagt ook om ondersteuning, en dat is de sleutel tot het stellen van gezonde grenzen.

Gezonde grenzen bevatten drie belangrijke ingrediënten:

  1. Duidelijkheid - dat het kind een eenvoudige en duidelijke boodschap krijgt over de grens die wordt gesteld.
  2. Verzorging - dat het kind wordt ondersteund in zijn emotionele reacties op deze grenzen.
  3. Uitleg - dat het kind een begrijpelijke uitleg krijgt over waarom de grens werd gesteld.

Het stellen van grenzen leidt vaak tot emotionele reacties bij zowel het kind als de volwassene. Het kan daarom een uitdaging zijn om grenzen te stellen zonder onnodige conflicten en pijnlijke ervaringen te veroorzaken. Tegelijkertijd falen we als ouders soms in het stellen van grenzen - en dat is niet erg. Wanneer je merkt dat je de grenzen niet goed genoeg hebt gesteld, kun je overwegen om je kind je excuses aan te bieden voor de manier waarop je met de situatie bent omgegaan. Als u wilt lezen hoe u zich op een emotioneel verantwoorde manier kunt verontschuldigen, kunt u hier klikken.

Hier volgen enkele tips die nuttig kunnen zijn bij het op een gezonde manier stellen van grenzen:

Leer Emotiegerichte Coaching

Zelfs als je op een perfecte manier grenzen stelt, zal je kind waarschijnlijk emotioneel reageren op die grenzen. Deze emotionele reacties kun je helpen opvangen en ondersteunen met emotiegerichte coaching, terwijl je toch vasthoudt aan de gestelde grens. Klik hier voor input over emotie coaching.

Kies je gevechten

Als er te veel regels en grenzen zijn, wordt het een fulltime baan voor jou om ze te stellen en voor je kind om zich eraan te houden. Dit laat weinig ruimte over voor andere belangrijke dingen in de opvoeding. Probeer je bewust te worden van welke regels en grenzen echt belangrijk zijn en welke je wat meer kunt laten varen.

Wees specifiek.

Veel ouders vinden het lastig om duidelijk te communiceren met hun kinderen over grenzen. Bijvoorbeeld, veel ouders zeggen dingen als: "Pas op!", "Maak er niet zo'n puinhoop van," "Stop daarmee!" Voor kinderen zijn dit geen duidelijke en gemakkelijk te begrijpen boodschappen. Het ontbreekt aan specifieke instructies over wat ze eigenlijk moeten doen.Het is beter om specifiek te zijn over wat je wilt dat je kind wel of niet doet. Bijvoorbeeld,als je kind te veel dingen draagt die hij kan laten vallen, zeg dan: "Ik wil dat je je glas neerzet voordat je verder gaat." of, "Ik wil dat je je schoenen op het rek zet."

Probeer consequent te zijn

Veel ouders stellen veel regels en grenzen, maar handelen er niet altijd naar. Als ouders regels en grenzen stellen zonder ze na te leven, kan dat verwarrend zijn voor kinderen. Het is beter om minder regels te hebben maar je er wel aan te houden.

Wees niet te strikt

Grenzen zijn bedoeld als leidraad, niet als machtsvertoon. Als je ziet dat je kind niet in staat is om zich aan de regels te houden en je belandt in een onnodige machtsstrijd, probeer dan tot een compromis te komen, door een oplossing te vinden waarbij enkele belangrijke grenzen behouden blijven, terwijl het kind ook zijn zegje kan doen. Als je bijvoorbeeld een limiet hebt gesteld van één glas frisdrank en je kind is moe en "heeeeel veel dorst", zeg dan: "Ik zei één glas, maar omdat je zo'n dorst hebt mag je vandaag een extra slokje".

Laat je kind in zijn waarde

Vooral voor wat oudere kinderen kan het vernederend voelen wanneer ouders grenzen stellen. Naarmate kinderen ouder worden, moeten ze meer te zeggen krijgen over grenzen en regels. Hoewel het nog steeds belangrijk is om grenzen te stellen, is het ook van belang dat het kind steeds meer ervaring opdoet met het stellen van zijn eigen regels. Ze hebben beide nodig om zich niet machteloos en beschaamd te voelen en ze moeten oefenen hoe invloed kunnen uitoefenen op hun omgeving en zelfverzekerdheid kunnen ontwikkelen. De beste manier om kinderen in hun waarde te laten is te erkennen dat ze groter worden en meer zelf kunnen beslissen, terwijl je tegelijkertijd je zorgen kenbaar maakt en belangrijke grenzen handhaaft.

Adem! En praat er daarna over

Je hebt niet verloren, ook al werd de grens niet gerespecteerd. Vooral bij tieners is het belangrijk te weten dat ze grenzen zullen testen. Als de situatie escaleert, haal dan adem en neem een pauze. Kinderen leren veel over grenzen door erover te praten nadat de meest intense gevoelens zijn gezakt. Onthoud dat grenzen niet gaan over elke situatie, maar over hoe het zijn weg vindt op de lange termijn. Het is makkelijker om over grenzen te praten op rustige momenten. En, je krijgt altijd een tweede kans!

Maak jezelf vertrouwd met je opvoedingsstijl

Heb je de neiging om te toegeeflijk of te strikt te worden? Wees je bewust van je neigingen en werk aan je eigen uitdagingen rond dit thema. Misschien kunnen oefeningen op deze pagina van nut zijn, bijvoorbeeld: Mijn opvoedingsstijl en interactie met mijn kind.