21 augustus 2018.

Emoties veranderen met emotie

Pijnlijke emotionele herinneringen kunnen veranderd worden. Emotionele herinneringen bestaan uit netwerken in je hersenen en je lichaam. Recent onderzoek toont aan dat wanneer zulke netwerken geactiveerd worden, ze ook veranderd kunnen worden door nieuwe emotionele ervaringen toe te voegen. Stel dat je bent opgegroeid in een onveilige omgeving met een bedreigende vader. De herinnering dat hij bedreigend was, bestaat als een netwerk in je hersenen en lichaam.

Door te praten over wat er gebeurd is, hoe het voor je was om daar op te groeien en daadwerkelijk contact te maken met de emotionele herinneringen die toen gemaakt zijn, kunnen we het netwerk activeren van je emotionele geheugen. Dan kunnen we vat krijgen op je emotionele behoeften van dat moment, bijvoorbeeld de behoefte aan veiligheid en bescherming. Je kunt dan toegang krijgen tot assertieve woede tegen je vader die je mishandelde, en compassie met jezelf als een onveilig en onbeschermd kind activeren. Emoties van assertieve woede en zelfcompassie hebben de potentie om het emotionele geheugen te veranderen, zodat je jezelf niet langer als nutteloos of onwaardig ervaart. Het is alsof je belangrijke bedrading in je hersenen en lichaam opnieuw hebt aangelegd.

Andere voorbeelden van dit soort veranderingen zijn: opstaan tegen iemand die je heeft gepest of bekritiseerd, boosheid en verdriet voelen vanwege een afwezige ouder, rouwen om iets wat je hebt meegemaakt of medelijden voelen met jezelf omdat je iets of iemand hebt verloren van wie je veel hield. Ook met meer recente herinneringen, zoals een conflict op het werk of een moeilijke relatiebreuk, kan op een soortgelijke manier gewerkt worden. Er is een ruime hoeveelheid onderzoek om de veronderstelling te ondersteunen hoe emoties kunnen veranderen.