21 augustus 2018.

Inleven in emoties van anderen

Als we zien dat anderen om wie we geven pijn lijden, willen we hen meestal helpen om zich beter te voelen. Het is niet altijd makkelijk om dat te bereiken. Een typische valkuil is dat we proberen te veranderen wat de ander denkt, bijvoorbeeld door hem ervan te overtuigen dat de situatie niet zo erg is of door hem op te beuren door de zonnige kant te benadrukken. Het probleem hiermee is dat het er meestal toe leidt dat de ander zich niet begrepen voelt of zich zelfs dom of zwak voelt omdat hij voelt wat hij voelt.

Een andere vaak voorkomende valkuil is dat we meteen een oplossing proberen te vinden om van het probleem af te komen. Dit kan de persoon het gevoel geven dat wat hij of zij voelt ontkend wordt en niet zo'n groot probleem is. Waarschijnlijk heeft de persoon al nagedacht over wat hij of zij kan doen, maar heeft hij of zij hulp nodig bij het omgaan met emotionele behoeften aan veiligheid, troost, acceptatie of het gevoel dat hij of zij het recht heeft om grenzen te stellen.

Probeer in plaats daarvan de ander tegemoet te treden met empathie, wat inhoudt dat je begrip toont voor hoe hij of zij de situatie ervaart. Probeer te verwoorden hoe het voor die persoon moet zijn om te voelen wat hij of zij voelt. Dit vergroot soms zelfs de intensiteit van het gevoel van de ander. Maak je geen zorgen. Dit betekent alleen dat je erin geslaagd bent om contact te maken met hun innerlijke belevingswereld en bij hen te zijn.

Probeer ook te benadrukken dat het oké is om te voelen wat de ander voelt, ook al heb je dat zelf misschien niet zo gevoeld. Je zou kunnen zeggen: "Het is geen wonder dat je verdrietig bent, het was iets heel ergs wat er is gebeurd." Hiermee communiceer je dat het oké is om je zo te voelen.

Kijk of je bij de ander durft te blijven in zijn pijn, ook als de emoties sterk zijn. Laat zien dat het oké is, wat er ook opkomt. Het kan pijnlijk zijn om alleen gelaten te worden met moeilijke gevoelens en het kan eng zijn als anderen verdwijnen of in paniek raken op het moment dat jij je emoties laat zien. Geef geen oplossingen totdat de persoon erom vraagt. Als je mensen met empathie, nieuwsgierigheid en openheid tegemoet treedt, zijn hun gevoelens makkelijker te hanteren en vindt de persoon meestal zelf de oplossing.