den 11 oktober 2018

Råd om gränssättning

Barn behöver olika sorters hjälp från sina föräldrar. Förutom stora mängder kärlek, tröst, fina stunder och uppmuntran så behöver de också stöd och vägledning kring vad som är okej och inte att göra. Barn behöver alltså regler. Men de behöver också hjälp att följa reglerna och det är då man kommer in på gränssättning.

Gränssättning kan sägas innehålla tre huvudingredienser:

  1. Tydlighet – att barnet får ett enkelt och tydligt budskap om vilken gräns som gäller i en viss situation.
  2. Omsorg – att barnet får stöd och hjälp att hantera sina känslomässiga reaktioner under gränssättningen.
  3. Förklaring – att barnet får en åldersanpassad förklaring till varför gränsen sattes.

Att sätta gränser leder ofta till känslomässiga reaktioner både hos barnet och den vuxna. Det kan därför vara en utmaning att sätta gränser på ett sätt som inte leder till onödiga konflikter eller smärtsamma upplevelser. Samtidigt är det så att vi som föräldrar ibland misslyckas i vår gränssättning – och det är helt okej. Men när du märker att du inte har satt gränserna på ett bra sätt så är det klokt att överväga om du bör be om ursäkt till ditt barn för hur du hanterade situationen.   Om du vill läsa om hur man ber om ursäkt kan du klicka här.

Här kommer några tips som kan vara användbara vid gränssättning:

Lär dig känslocoachning

Även om du sätter gränser på ett väldigt bra sätt så kommer ditt barn förmodligen att få emotionella reaktioner av gränssättningen. Dessa reaktioner kan det vara bra att möta genom känslocoachning samtidigt som du håller fast vid gränsen.  Klicka här om du vill veta mer om hur du kan möta barnets känslor genom känslocoachning.

Välj dina strider

Om du har för många regler och gränser kan det bli ett heltidsjobb att hålla efter dem och det lämnar dessutom för lite utrymme till annat som är viktigt när du uppfostrar ditt barn. Fundera på vad du anser vara de viktigaste gränserna och reglerna och om det finns vissa saker du kan ha överseende med.

Var specifik

Många föräldrar är otydliga i sina förhållningsregler till barnet. Till exempel använder många föräldrar fraser som: "Var försiktig!", "Stöka inte ner!" och "Sluta med det!". För ett barn är detta inte tydliga och lättbegripliga besked. Uttryck hellre specifikt och konkret vad du vill att ditt barn ska eller inte ska göra. Om ditt barn till exempel bär på för på många saker som det skulle kunna tappa i golvet så säg hellre: "Jag vill att du ställer ner ditt glas innan du fortsätter." än att bara utropa: "Akta!".

Försök att vara konsekvent

Många föräldrar kastar ur sig en mängd regler och gränser utan att vara konsekventa med att hålla dem. Om man som förälder bestämmer regler utan att man ser till att de efterlevs, så kan det vara förvirrande för barnet. Välj istället att ha färre regler och hålla de gränser du har satt upp.

Var inte rigid

Regler bör fungera som en vägledning, inte som absoluta gränser. Om du märker att ditt barn inte klarar att följa reglerna och ni ofta hamnar i onödiga maktkamper, så se då om det går att möta ditt barn halvvägs. Försök att hitta en lösning där du står fast vid de viktiga gränserna samtidigt som barnet får möjlighet att bestämma något. Om du till exempel har satt en gräns vid ett glas läsk och ditt barn är "sååå törstig" så kan du säga, "Jag sa ett glas, men eftersom du är så törstig kan du få lite extra just idag".

Låt ditt barn behålla sin värdighet

Speciellt för lite äldre barn kan det kännas förödmjukande när föräldrarna sätter gränser. Med stigande ålder bör barnet få mer att säga till om när det gäller gränser och regler. Och även om det fortfarande är viktigt med gränser är det också betydelsefullt att barnet får erfarenhet av att bestämma sina egna regler. Barn ska inte behöva känna sig maktlösa eller skamfyllda och det är viktigt för ett barn att få möjlighet att öva på hur man kan påverka sin omgivning och hävda sig själv. Det bästa sättet att låta ditt barn behålla sin värdighet är att erkänna att det blivit äldre och kan bestämma mer själv, samtidigt som du kommunicerar det du är orolig för och de gränser du tycker är viktiga.

Andas! Och prata om det efteråt

Du har inte förlorat även om din gräns inte respekterades. Speciellt med tonåringar är det viktigt att förstå att dina gränser kommer att testas. Om situationen eskalerar, andas och ta ett steg tillbaka. Barn lär sig mycket om gränser genom att tala om det som hänt efter att de argaste känslorna har klingat av. Kom ihåg att gränser inte handlar om ett enskilt tillfälle, utan mer om hur barnet bör handla i framtida situationer. Det är oftast lättare att prata med ditt barn om gränser under lugna förhållanden. Du får alltid en ny chans!

Bli medveten om din föräldrastil

Har du brukar bli för tillåtande eller för stel? Var medveten om dina tendenser och arbeta med dina egna utmaningar kring detta tema. Kanske andra övningar på denna sida kan vara till nytta, till exempel: Min föräldraskap stil och interaktion med mitt barn.