21 augustus 2018.

Depressie

depressie

In Emotie Gerichte Therapie, zien we depressie als een soort signaal dat je belangrijke emotionele behoeften hebt die onmogelijk vervuld lijken te kunnen worden. Dit kan een behoefte zijn aan erkenning van iemand om wie je geeft, troost, steun, veiligheid, nabijheid of voor jezelf opkomen tegen iemand die je slecht behandelt. Ervaringen uit het verleden, of de situatie en de relaties waarin je verkeert, geven je het gevoel dat het een strijd is die je niet kunt winnen. Dan komt het lichaam in een soort toestand van overgave, d.w.z. depressie.

Depressie kan verschillende gedaanten aannemen. Je kunt je verdrietig en gefrustreerd voelen over hoe je leven verloopt, of je meer hopeloos en overweldigd voelen. Anderen raken geïrriteerd, worden boos en geven de buitenwereld de schuld. Sommigen schakelen hun gevoelens letterlijk uit en voelen zich leeg of emotioneel vlak. Dit is een nare gevoelstoestand, want het betekent ook afwezigheid van vreugde, interesse en vitaliteit, alsof niets er echt toe doet.

Depressie kan worden gezien als een toestand waarin je lichaam energie probeert te sparen in plaats van door te gaan met wat zinloos lijkt. Wanneer dit aanhoudt, is het niet meer helpend of nodig.

In Emotie Gerichte Therapie werken we aan het onderzoeken van je emoties om ze te begrijpen en er beter mee om te kunnen gaan. Dit kan het uitzoeken van de emotionele chaos inhouden, het werken met emotionele conflicten, zelfkritiekof moeilijke relaties met je dierbaren. Soms is er behoefte om te werken aan het herstel van het contact met je emoties. Er is een gezamenlijke inspanning van de therapeut en de cliënt om emotionele ervaringen te onderzoeken om het leven weer op gang te krijgen.