19 augustus 2018

Emoties en geestelijke gezondheid

Het lijkt tegenwoordig meer gebruikelijk om over psychische aandoeningen, diagnoses en symptomen te praten dan over wat iemand werkelijk voelt en ervaart in zijn leven. Een patiënt van ons zei eens: "Ik vind het helemaal oké om mijn vriendinnen te vertellen dat ik met angsten worstel, maar ik durf ze niet te laten zien hoe erg ik mijn moeder mis." Het is goed dat er meer openheid is rond geestelijke gezondheid, maar dat mag niet ten koste gaan van het praten over de heel normale emotionele reacties en menselijke ervaringen.

In de Emotie Gerichte Therapie zien we psychische problemen als iets dat voortkomt uit moeilijke levenservaringen die onvoldoende verwerkt zijn. Bijvoorbeeld, als je je depressief voelt of  angsthebt. Wij geloven dat het komt omdat je belangrijke emotionele behoeften in je leven hebt waarvoor je onvoldoende zorg draagt, zoals de behoefte aan troost, zorg, waardering, acceptatie, veiligheid, nabijheid of zelfs het opkomen tegen bedreigingen van je welzijn.

Als er niet aan je emotionele behoeften wordt voldaan, kunnen emoties je nog lang blijven beïnvloeden nadat ze zijn getriggerd.

Dus, in Emotie Gerichte Therapiezien we symptomen van psychische problemen als een teken dat er iets emotioneel belangrijks aan de hand is en dat er niet voldoende mee wordt omgegaan. Dan probeer je op andere manieren met je gevoelens om te gaan, zoals piekeren, drugs gebruiken, overmatig eten, overmatige lichaamsbeweging, vermijding en dergelijke.

In onze visie zijn psychische moeilijkheden dus niet zoals een bacteriële ziekte die in je huist. Ze zijn eerder het resultaat van een geleefd leven met ervaringen, vermijdingsstrategieën en regels voor wat je wel en niet kan uiten. Het gaat erom dat je je wanhopig voelt omdat je niet aan belangrijke emotionele behoeften kunt voldoen. Hier kun je met je behulp van deze site aan werken.