August 21, 2018

Hvorfor reagerer jeg sådan?

Ganske ofte oplever vi mennesker følelsesmæssige reaktioner, som vi ikke forstår. Vores følelsesmæssige system er tændt hele tiden, mens vores opmærksomhed og bevidsthed er mere til og fra, varierende i sin årvågenhed fra et minut til det næste. Det betyder, at vi ofte tager os selv i at føle noget uden at have været opmærksom på, hvad der forårsagede det.

Når du føler en følelse, som du ikke ved, hvorfor er der, er der især to ting, der er nyttige at gøre. Den første ting er at beslutte at være nysgerrig på, hvorfor du reagerede sådan. Den anden er at lytte indad til din krop for at hjælpe med at finde svaret.

Du kan følge trinene neden for og forsøge at få mere klarhed. Prøv at skrive, hvad du tænker, føler og oplever undervejs.

Er der sket noget, som udløste følelsen?

→ Hvis ja, gå til øvelse A nedenfor

→ Hvis nej, skal du gå til øvelse B nedenfor

 

Øvelse A

1. Hvordan havde du det, før der skete noget, som udløste den følelse? Hvad var der sket tidligere på dagen?

2. Beskriv den situation, der udløste følelsen.

3. Forestil dig, at du er i denne situation. Hvad er det ved den situation, der skiller sig ud for dig?

4. Når du forestiller dig selv i situationen, skal du kontakte din krop og beskrive følelsen.

5. Hvad var det, der var særligt vigtigt, smertefuldt eller oprørende? Vær tålmodig og lad svaret komme til dig.

6. Hvad havde du brug for i denne situation? Hvad ville du gerne have, at der skulle være sket?

7. Anerkend at du følte, hvad du følte, og at det var en forståelig reaktion på et vigtigt behov.

 

Øvelse B

1. Kontakt din krop og prøv at blive virkelig fortrolig med den følelse, du kæmper med at forstå.

  • Hvilke kropsfornemmelser har jeg i min krop lige nu, der fortæller mig, hvordan jeg føler? Skriv det ned.

2. Udforsk følelsen!

  • Når du får en fornemmelse eller kropslige oplevelse, så se om du kan holde din opmærksomhed der. Fuldfør sætningen: Det føles som ___________ (sorg, bekymring, tab, uretfærdighed, usikkerhed, andet).  Beskriv, hvordan det føles at være dig lige nu.

3. Identificer situationen!

  • Hvad skete der, der fik dig til at føle sådan? Hvis det er uklart for dig, kan du prøve at besvare, hvad der typisk ville få dig til at føle sådan? På hvilke andre tidspunkter har du følt sådan? Er der sket noget lignende for nylig?

4. Find behovet!

  • Uanset om du ved, hvad der udløste følelsen, så spørg dig selv: Hvad er det, denne følelse har behov for?
  • Dit svar kan være, hvad du har behov for lige nu, eller det kan være noget om, hvad du skal gøre i fremtiden. Lad din krop svare på det. Forsøg ikke at finde en logisk løsning, men mærk i stedet for dine behov.

5. Forsøg at få det til at give mening for dig!

  • Se om du kan få mening ud af din reaktion ved at udfylde hullerne i denne sætning: "Det er ikke underligt, at jeg følte ______________, efter ________ (skete). Hvad der skete påvirkede mit behov for _____________."

6. Afslut øvelsen

  • Uanset hvad øvelsen resulterede i for dig, så prøv at give dig selv et klap på skulderen for at have lavet øvelsen. Hvis du har fundet ud af noget nyt om dig selv, hvordan vil du så have dette skal bruges i dit liv? Tag et par sekunder for at vende din opmærksomhed tilbage til det rum, du er i, og gør dig klar til at fortsætte din dag.