August 18, 2018

Primære og sekundære følelser

Vi kan skelne mellem to typer af følelser: Primære og sekundære følelser. Primære følelser er direkte følelsesmæssige reaktioner på en situation, og de kaldes primære, fordi de kommer først. Det er din allerførste reaktion på en situation eller oplevelse, og de gør dig opmærksom på dine behov.

Et typisk eksempel er, hvis du bliver vred, fordi en person er hensynsløs over for dig eller over for en du elsker, og du føler et behov for at beskytte eller sætte grænser. Følelsen af vrede er en primær følelse, og det hjælper dig med at beskytte, hvad der er vigtigt for dig, og gør det mere sandsynligt, at du hævder dig selv.

Vi ved ikke altid, hvad vi føler, og viser det heller ikke altid. Du kan opleve uønskede følelser, eller følelser, som du har lært, det ikke er i orden at udtrykke. Det er som regel her, du støder på dine sekundære følelser. En sekundær følelse er en følelsesmæssig reaktion på en primær følelse, og dermed en følelse af, hvad du føler.

Hvis en person, der er vigtig for dig, siger noget sårende til dig, kan du blive trist. Det ville være en primær sorg. Hvis det at opleve sorg af en eller anden grund kan være svært for dig, bemærker du måske også, at du bliver vred. Den vrede så er en sekundær reaktion, da det er en reaktion på din sorg.

Der er en tendens i vores samfund til at mænd viser vrede, når de oplever mere sårbare følelser som sorg eller skam, og der er en tendens til at kvinder viser sorg eller skyld, når de oplever vrede. Når du ikke forstår din egen eller en andens følelsesmæssige reaktion på noget, eller reaktionen er helt ude af proportion, er det ofte et tegn på en sekundær følelse, der dækker over en anden reaktion.

Vores primære følelser er normalt grundlæggende følelser som tristhed, frygt, skam, vrede og glæde. I teorien kan alle de grundlæggende følelser også være sekundære. Nogle sekundære følelser er mere typiske end andre, såsom angst, irritation, nedtrykt humør, aggression, raseri og tomhed eller håbløshed.

Grunden til, at sekundære følelser normalt ikke er nyttige, er, at de dækker for, hvad du virkelig føler og sender forvirrende signaler til omverdenen om, hvad du har behov for. For eksempel, hvis du er trist og har brug for støtte og nærhed, og du signalerer sekundær vrede, så fortæller vreden andre, at de skal holde sig væk og dermed skabes afstand.

Hvis du har en stærk følelsesmæssig reaktion, og det ikke går væk, kan det nogle gange give god mening at tage endnu et kig på, hvad der foregår inde i dig selv: Hvad føler jeg virkeligheden lige nu?