den 21 augusti 2018

Varför reagerar jag så här?

Vi människor reagerar ganska ofta med känslor som vi inte riktigt förstår. Vårt emotionella system är aktiverat hela tiden, men vår uppmärksamhet och medvetenhet om vad som pågår där är mer skiftande. Detta innebär att vi ofta känner något utan att vi vet vad som orsakade det vi känner.

När du upplever en känslomässig reaktion som du inte förstår, finns det några saker som kan vara till hjälp. Det första är att ställa in sig på att vara nyfiken på varför du reagerar som du gör. Det andra är att lyssna på din kropp för att finna svar på vad du känner.

Följ stegen nedan för att få lite mer klarhet i den otydliga känsla du vill undersöka. Skriv ner vad du tänker, känner och upplever under tiden du arbetar med övningen.

Har något hänt för att utlösa känslan?

→ Om ja, gå till övning A

→ Om nej, gå till övning B

 

Övning A

1. Innan det som utlöste känslan hände, hur mådde du då? Vad hade hänt tidigare den dagen?

2. Beskriv situationen som utlöste känslan.

3. Föreställ dig att du är i situationen. Vad sticker ut som betydelsefullt?

4. Fortsätt föreställa dig situationen och rikta samtidigt uppmärksamheten mot kroppen. Vad känner du där? Beskriv.

5. Vad var det som kändes så smärtsamt eller upprörande i situationen? Ha lite tålamod och låt svaret komma inifrån dig själv.

6. Vad hade du behövt i situationen? Uttryck det.

7. Bekräfta för dig själv att du kände vad du kände och att det var en begriplig reaktion utifrån dina behov i den situationen.

 

Övning B

1. Rikta uppmärksamheten mot kroppen och försök att fånga den känsla som du kämpar med att förstå.

  • Vilka kroppsliga förnimmelser försöker just nu berätta för dig hur du har det? Skriv ner det du upplever.

2. Utforska känslan!

  • När du lyckats fånga en kroppslig förnimmelse, försök då hålla kvar uppmärksamheten där en liten stund. Avsluta meningen: "Det känns som ___________ (sorg, oro, övergivenhet, orättvisa, otrygghet, etc.).  Beskriv sedan hur det känns att vara du just nu.

3. Identifiera situationen!

  • Vad är det som har fått dig att känna som du gör nu? Om du är osäker, fundera då på vad som i vanliga fall skulle kunna få dig att känna så här? Vid vilka andra tillfällen har du känt så? Har något som påminner om det hänt nyligen?

4. Hitta behovet!

  • Oavsett om du förstår vad som utlöste känslan eller inte, så ställ dig nu följande fråga: Vad behöver den här känslan?
  • Det svar du ger kan handla om vad du skulle behöva just nu eller vad du kommer att behöva göra framöver. Försök inte att tänka ut en logisk lösning utan låt istället din kroppsliga förnimmelse ge dig svaret. Försök att känna dig fram till dina behov.

5. Ge känslan mening!

  • Se om det går att göra din reaktion begriplig genom att fylla i luckorna i den här meningen: "Det är inte konstigt att jag kände mig _______________(känslan) eftersom ____________(situationen) hände. Det som hände påverkade mitt behov av ______________ (behovet)."

6. Avsluta övningen

  • Har övningen hjälpt dig att komma fram till något nytt? Om den gjort det, hur kan det du lärt dig påverka ditt liv framöver? Ta slutligen några sekunder för komma tillbaka till rummet här och nu.