September 11, 2018

Udforsk følelsesmæssige minder

I denne øvelse kan du arbejde på at øge bevidstheden om vigtige følelsesmæssige minder, både minder, der giver gode følelser, og dem, der føles smertefulde. Tilbagevendende smertefulde følelsesmæssige minder er især vigtige, da de kan informere dig om, hvad du har brug for, men ikke får.

Der er to veje til at udforske følelsesmæssige minder. Øvelse 1 handler om at tackle fortiden og skrive vigtige begivenheder ned, vigtige emner, og vigtige mennesker. Øvelse 2 (længere nede) starter i nutiden og beskriver smertefulde forhold, du oplever i dag, for at se, om disse smertefulde oplevelser på en eller anden måde relaterer til tidligere følelsesmæssige minder.

Øvelse 1 – At huske barndomsminder

Afsæt tid til denne øvelse og træf en beslutning om at afslutte den. Skriv de forskellige minder fra din barndom ned i bullet points, der har gjort indtryk på dig, både de gode og de smertefulde. Vær ikke kritisk når du overvejer, om de er vigtige nok.
Skriv de minder, der kommer til dig, ned. Skriv navnene på de mennesker, der er vigtige i disse minder. Det behøver ikke at være specifikke minder, det kan også være generelle erfaringer eller tilbagevendende begivenheder. Hvis du ikke kan komme i tanke om vigtige minder, kan du bruge listen neden for til at hjælpe dig i gang.

 • Hvem var du tættest på i din opdragelse?
 • Hvordan var det at vokse op i din familie?
 • Hvordan blev dine vigtigste behov mødt som barn, og af hvem?
 • Hvordan var det for dig i skolen?
 • Er du blevet mobbet, marginaliseret eller angrebet af jævnaldrende?
 • Har du oplevet fysisk eller seksuelt misbrug?
 • Kan du huske, at du følte en masse frygt, vrede, skam eller sorg? I hvilke situationer skete det?
 • Hvordan reagerede dine forældre, når du følte dig bange, vred, flov eller ked af det?
 • Beskriv din mor og din far som omsorgsgivere
 • Har du smertefulde minder relateret til dine forældre?
 • Hvor gik du hen for at få støtte i din barndom?
 • Har du gode minder om at blive passet af nogen, inden for eller uden for din familie?

Ud af de minder, du har skrevet ned, skal du vælge et, som synes vigtigt for dig at se på lige nu.

NB: Hvis du har smertefulde traumatiske minder, som du endnu ikke har talt med nogen om, er det bedst at gå ind i disse minder, når du ved, at du har til nogle støttepersoner, du har tillid til og føler dig tryg ved. Sommetider kan uforarbejdede traumatiske minder bedst bearbejdes i samarbejde med en professionel terapeut.

Vi vil nu undersøge forskellige aspekter af det minde, du har valgt. Prøv at besvare følgende spørgsmål:

 • Hvilke personer er en del af mindet?
 • Hvad skete der?
 • Forestil dig, at du nu er dig selv på det tidspunkt. Kontakt din krop: Hvordan føltes det at være dig dengang og lige i den situation?
 • Hvordan forestiller du dig, at følelserne var på det tidspunkt?
 • Hvad ville den yngre dig have haft behov for i denne situation?

Sæt det hele sammen i en historie, for eksempel: "Jeg var seks år gammel, det var den første skoledag, og jeg nægtede at tage tøj på for at gå i skole. Far var vred og skældte mig ud. Jeg følte en uro i min krop og ville løbe ind i mit værelse og kravle under sengetæppet. Jeg tror, jeg var bange for at møde så mange nye børn og voksne på én gang. Jeg havde et behov for at føle mig tryg og sikker hos min mor. "

Nu, hvor du har udforsket mindet, så still dig selv følgende spørgsmål:

 • Hvilke typiske situationer i dag kan aktivere en lignende følelse som den, du havde dengang? Hvad skal der til for at aktivere dette minde i dag?
 • Når dette følelsesmæssige minde er aktiveret, hvordan har det da tendens til at påvirke dig?
 • Hvad har du brug for, når dette minde er aktiveret? Hvad kan du gøre for at få dette behov opfyldt?

Øvelse 2 - Følelsesmæssige minder, der generer dig i nuet

I denne øvelse, begynder du i nutiden. Målet er at blive mere bevidst om, hvordan følelsesmæssige vanskeligheder i dag kan være relateret til smertefulde følelsesmæssige minder. Hvis du ofte føler dig mindre værd end andre, kan dette være relateret til erindringer om at blive overdrevent kritiseret eller mobbet.

Først skal du identificere en eller flere tilbagevendende smertefulde følelser i dit liv. Det handler måske om at føle sig usikker, ængstelig, jaloux, uværdig, skamfuld, uretfærdigt behandlet, såret, håbløs, dum, grim eller lignende. Tilbagevendende smertefulde følelser er ofte  frygt skam eller  tristhed men disse følelser kan ofte skjules bag sekundære følelser  som  afvisning af vrede eller angst og depression.

 • Skriv om en tilbagevendende smertefuld følelse som du kæmper med i dit liv. Du er velkommen til at bruge flere ord til at beskrive denne tilstand, og hvordan det får dig til at føle.
 • Hvordan kan du mærke, at denne følelse er der? Hvordan kan andre mærke det?
 • Hvad er det, der typisk sker, når denne følelse kommer frem? Skriv forskellige triggere ned.
 • Er det noget, en anden gør?
 • Er det, når nogle specifikke emner kommer op?
 • Er det andre folks følelser, der udløser det?
 • Er der specifikke personer, der udløser det?
 • Hvad er det overordnede emne i denne type situation? Prøv at fuldføre sætningen: "Jeg føler denne følelse, når der sker noget, der giver mig en
  ... følelse af at blive drillet/generet
  ... følelse af at blive kritiseret
  ... følelse af at blive overset
  ... følelse af at være alene/forladt
  ... følelse af at blive kontrolleret eller irettesat
  ... følelse af at være uvigtig
  ... følelse af at blive uretfærdigt behandlet
  ... følelse af at være usikker i mine omgivelser
  ... følelse af at være afhængig af en person
 • Kan du huske nogen følelsesmæssige minder, situationer, episoder eller mønstre tidligere i dit liv, hvor du også følte sådan?

Nu kan du også gå til Øvelse 1 øverst på denne side og fortsætte med at arbejde på den.

 • Hvis du husker en situation fra fortiden, hvad ville du have haft behov for at der skulle ske?
 • Når du oplever denne følelse i dag, hvad har du behov for? Fra dig selv og fra andre?