August 18, 2018

Andre følelser og omstændigheder

Der er mange måder at kategorisere forskellige følelser. Ud over hvad vi kalder grundlæggende følelser (frygt, vrede, tristhed, skam, glæde og afsky), er der også en række andre følelser. Neden for er en kort beskrivelse af andre vigtige følelser.

Jalousi

Jalousi kan ses som en kombination af andre følelser, som frygt for at miste, skam over ikke at føle sig god nok, og vrede/aggression. I en sund og primær form, er jalousi en vigtig følelse, der kan fortælle dig, at dit forhold er på spil, og det gør dig i stand til at gøre noget ved mulige trusler mod forholdet. Jalousi kan dog ofte være en problematisk følelse. Mange af dem, der kæmper med tilbagevendende jalousi kæmper sandsynligvis med problematisk skam, frygt og tristhed. I en intens form er jalousi en farlig følelse, der er tæt forbundet med at kontrollere, dominere og udøve magt over nogen. Problematisk jalousi er også meget smertefuldt at opleve.

Had

Had er en følelsesmæssig tilstand, der kan ses som bestående af vrede, frygt og foragt/afsky. Man kan spekulere over, om der er en sund form for had, hvis fx én påfører et barn alvorlig skade, eller hele din gruppe bliver udsat for alvorlige trusler. En måde at forstå problematisk had på, er at tænke på det som aggression, der ikke kan udtrykkes. Hvis fx nogen gør eller har gjort noget mod en, du elsker, og du ikke kan gøre noget, kan det føles som had. Had er oftest og sandsynligvis en sekundær følelse, hvor du er virkelig bange for noget, men ved ikke, hvordan du skal håndtere det.

Misundelse

Misundelse er en følelse af at ville have noget, som en anden har eller føle at en anden ikke har gjort sig fortjent til, hvad de har. Du kan fx misunde nogen et job, et karaktertræk, en evne, en partner, eller noget, de har opnået. Det kan være en vigtig følelse, der fortæller dig, hvad du ønsker at udrette, men det kan også være en sekundær følelse, når du virkelig ikke føler dig god nok, som den du er.

Håbløshed

Håbløshed er ikke en separat følelse, men en smertefuld tilstand karakteriseret ved dyb fortvivlelse, sammenbrud og manglende tro på egen evne til at komme dig. Håbløshed er en tilstand af at blive besejret, uden mulighed for at kæmpe, og hvor udsigterne for fremtiden er mørke og umulige. Håbløshed er formentlig tæt forbundet med depression. Fra et evolutionært perspektiv kan denne resignation være et passende svar, der vil få dig til at spare energi, når basale behov er uopnåelige. Det kan også hjælpe dig med at omdirigere din indsats til et mere opnåeligt og realistisk mål.

Tilknytning

Tilknytningsfølelser er komplicerede, fordi de består af glæde ved at være sammen med nogen, tristhed/sorg eller smerte ved at blive skilt, stolthed over at blive anerkendt af nogen og frygt for at miste. Det er en oplevelse af, at nogen har vedvarende betydning for dig i dit liv. Det er anderledes end kærlighed, selv om det er nært beslægtet med det. Du kan også have tilknytningsfølelser over for steder, ting og ideer/værdier.

Kærlighed

Kærlighed er en sammensat tilstand af forskellige følelser, hvor du føler et stærk og vedvarende følelsesmæssigt bånd og engagement over for en anden person. Kærlighed er følelsen af noget varigt og vigtigt, og det kan være med eller uden romantiske og seksuelle elementer.