17 september 2018

Jezelf troosten

Dit is een oefening die je kan helpen om jezelf zorg en troost te geven. Begin met het oproepen van een herinnering aan een situatie uit je jeugd waarin je zorg nodig had. Denk aan een moment waarop jij je toen bang, beschaamd, verdrietig of eenzaam voelde. Het hoeft niet per se een specifieke gebeurtenis te zijn, het kan ook een algemeen beeld uit je leven zijn als je herhaaldelijke pijnlijke ervaringen hebt gehad.

Als het lastig is om zo'n herinnering uit je kindertijd te vinden, probeer je dan eens een kind voor de geest halen waar je om geeft. Als dat moeilijk voor je is, kun je je ook een dier voorstellen waar je voor zorgt of die in je leven is.

Zoek een comfortabele houding. Zorg ervoor dat je rechtop zit met een goede ondersteuning voor je rug. Voel het contact met de stoel. Houd beide benen stevig op de grond en leg je handen in je schoot. Haal een paar keer diep adem en probeer te ontspannen.

1. Stel je het kwetsbare kind voor!

Dit kan ofwel jijzelf zijn in een kwetsbare situatie als kind, of een beeld van een ander kwetsbaar kind waar je om geeft. Stel je het kind voor en let op het gezicht, de ogen en de houding.

2. Stel je voor hoe het kwetsbare kind zich voelt!

Merk op hoe het voelt wanneer je je het kwetsbare kind voorstelt. Probeer te ervaren wat die kwetsbaarheid inhoudt.

3. Wat heeft het kwetsbare kind nodig?

Kijk eens naar wat het kleine kind nodig heeft of op dat moment nodig had.

4. Stel je voor dat je het kind geeft wat het nodig heeft.

Kijk nog eens naar dat kleine kind. Als de zorgzame volwassenen die jullie zijn, stel je voor dat je het kwetsbare kind de zorg en troost geeft die het nodig had. Voor sommigen is het misschien makkelijker om zich voor te stellen dat ze een andere verzorger zijn, zoals een grootouder of een partner.

5. Stel je voor hoe het voor het kind is om dit te ontvangen.

Stel je voor dat jij het kleine kind bent: Hoe voelt het om die zorg te krijgen? Voel in je lichaam wat het met je doet als je die zorg en troost ontvangt. Kijk of je kunt openstaan voor deze zorg en troost van jezelf. Laat de gevoelens op je inwerken en breng onder woorden hoe het voelt.

Neem een paar minuten om dit proces af te ronden. Adem diep in en maak je klaar om je dag voort te zetten met deze nieuwe ervaring. Je kunt voor jezelf samenvatten hoe dit voor je was en wat je ermee wilt doen in de toekomst.