den 17 september 2018

Trösta dig själv

Detta är en övning som kan hjälpa dig att bemöta dig själv med omsorg och tröst. Du ska först ta fram ett minne av dig själv som barn då du var i behov av omsorg. Det kan till exempel vara ett tillfälle då du kände dig rädd, ledsen, ensam eller när du skämdes. Det behöver inte vara en specifik händelse, det går också bra att utgå från en mer generell känsla av något som hände många gånger.

Om du har svårt att hitta ett sådant minne från din barndom, så kan du istället föreställa dig bilden av ett annat barn som du bryr dig om. Och om du har svårt att känna omsorg mot barn, kanske du kan föreställa dig ett djur som du tycker om.

Hitta en bekväm position. Se till att du sitter upprätt med bra stöd för ryggen. Känn kontakten med stolen. Håll båda fötterna mot golvet och vila händerna i knät. Ta några djupa andetag och försök att slappna av.

1. Föreställ dig det utsatta barnet!

Föreställ dig barnet i den utsatta situationen framför dig och lägg märke till ansiktet, blicken och kroppshållningen.

2. Föreställ dig hur det utsatta barnet har det!

Lägg märke till hur det känns att föreställa sig hur barnet har det. Se om du kan leva dig in i utsattheten och sårbarheten.

3. Vad behöver det utsatta barnet?

Försök att föreställa dig vad det utsatta barnet behöver eller behövde i den situationen.

4. Tänk dig att du ger barnet vad det behöver.

Se på det utsatta barnet igen. Som den omtänksamma vuxna person du är, föreställ dig nu att du ger det utsatta barnet den omtanke och tröst som det behöver (För vissa kan det vara lättare att föreställa sig att man är en annan vuxen, till exempel en morförälder eller lärare).

5. Föreställ dig hur det är för barnet att få denna omsorg.

Tänk dig att du är det utsatta barnet. Hur känns det att få den här omsorgen? Känn i kroppen hur omsorgen och trösten påverkar dig. Se om du kan ta emot denna omsorg och tröst från dig själv. Låt känslorna påverka dig och sätt ord på hur det känns.

Ägna några minuter till att avsluta denna process. Ta några djupa andetag och gör dig redo att fortsätta dagen med denna nya upplevelse. Kanske vill du sammanfatta hur detta kändes och vad du vill göra med det framöver.