den 21 augusti 2018

Att förändra känslor med känslor

Problematiska emotionella minnen kan förändras. Emotionella minnen lagras i nätverk i hjärnan och i din kropp. Det finns forskning som visar att när dessa nätverk aktiveras, så kan de också påverkas och förändras genom nya känslomässiga erfarenheter. Låt oss säga att du vuxit upp i en otrygg miljö med en hotfull och misshandlande far. Minnet av att din far är aggressiv och hotfull finns då lagrad inom dig som neurologiska och kroppsliga nätverk.

Genom att tala om det du varit med om och genom att hjälpa dig att leva dig in i hur det var att växa upp med en våldsam pappa, ges du i EFT möjlighet att få kontakt med de emotionella minnena. På så vis aktiveras det neurologiska och kroppsliga nätverk som de emotionella minnena består av. Genom detta blir det möjligt att få fram de underliggande känslomässiga behov som hör till de emotionella minnena, till exempel behov av trygghet och beskydd. Och när dessa behov framträder kan du få tillgång till en konstruktiv ilska och en medkänsla gentemot dig själv, som det skyddslösa barn du var. Känslor av självhävdande ilska och självmedkänsla har i sin tur potential att förändra det emotionella minnet och de bakomliggande neurologiska nätverken, så att du inte längre behöver vara låst i rädsla eller i upplevelsen av otrygghet.

Andra exempel på förändringar av problematiska emotionella minnen är att stå upp mot någon som har mobbat eller tryckt ned dig, att få kontakt med ilska och sorg över en frånvarande förälder eller finna medkänsla med dig själv över att ha förlorat någon eller något du älskade. Senare livserfarenheter, som till exempel en konflikt på arbetet eller en smärtsam separation kan också bearbetas på ett liknande sätt. Det finns en mängd forskning som stödjer antagandet att känslor kan förändras med känslor.