den 21 augusti 2018

Empati med andras känslor 

När vi märker att människor vi bryr oss om har det svårt väcks vanligtvis en önskan att hjälpa dem att må bättre. Men att nå dit är inte alltid så lätt. En typisk fallgrop är att försöka ändra vad den andre tänker, till exempel genom att övertyga hen om att situationen egentligen inte är så hemsk eller fokusera på det positiva. Problemet med det är att den andra personen genom ett sådant bemötande ofta känner sig missförstådd och/eller dum.

En annan vanlig fallgrop är att direkt försöka hitta en lösning för att bli av med problemet. Detta kan också bli fel, eftersom den andre då kan känna sig misslyckad eftersom man inte klarar att göra det som behövs för att må bättre. Och troligtvis har personen redan tänkt på vad hen borde göra och behovet är istället att få hjälp att hantera emotionella frågor kring trygghet, tröst, bekräftelse eller gränssättning.

När du märker att någon i din närhet mår dåligt försök då hellre möta den andre med empati, d v s genom att visa förståelse för hur han eller hon verkar uppleva situationen. Prova att sätta ord på hur du tror att det måste vara att känna det den andre känner. Att göra det kan ibland öka intensiteten i den svåra känslan, men bli inte rädd, det betyder bara att du lyckats nå in i och dela den andras inre värld.

Försök också att bekräfta att det är okej att känna det som den andra personen känner och gör det även om du inte har känt samma sak själv. Man kan till exempel säga: "Det är inte konstigt att du är ledsen, det var en riktigt hemsk sak som hände dig."

Se om du vågar stanna kvar hos den andra personen i dennes smärta, även om känslorna är starka. Försök att visa att vad som än kommer fram så är det okej. Det kan nämligen vara väldigt smärtsamt att lämnas ensam med svåra känslor och det kan vara skrämmande om andra försvinner eller får panik i samma stund som man visar vad man känner. Vänta med att komma med förslag på lösningar tills personen ber om det. När du möter andra med empati, nyfikenhet och öppenhet så blir deras känslor lättare att hantera och lösningen på de problem man brottas med kommer ofta av sig självt.