den 18 augusti 2018

Varför har vi känslor?

Dina känslor är ditt viktigaste signalsystem. Känslor fanns långt före tänkande och språk, både hos människan som art och hos dig som individ. Du föddes till denna värld med förmågan att vara lycklig, ledsen, rädd, skamsen och arg.

Dina känslor är viktiga eftersom de gör dig uppmärksam på saker som är betydelsefulla för dig. De informerar dig om hur du har det med dig själv, med människorna omkring dig och viktigast av allt - de informerar dig om vad du behöver. Det gör de eftersom alla känslor hänger ihop med våra behov. En känsla är hjärnans och kroppens reaktion på att något viktigt har hänt. Dina känslor säger att du måste ta hand om situationen eftersom dina behov påverkats.

När känslorna uppfattar att något viktigt har hänt varnar de dig. Dessa varningssignaler innehåller vanligtvis en kroppslig förnimmelse, ett behov att göra något och en upplevelse av mening. Exempel på kroppsliga förnimmelser är: en klump i magen, oro, tryck över bröstet, att känna sig varm, fylld av energi eller stark. Du kan få behov av att närma dig andra, eller dra dig undan. Och din upplevelse av mening skulle kunna vara: "Detta är farligt!".

Om du till exempel förlorar någon som är viktig för dig kan du bli ledsen och känna sorg. Du kan känna dig tung i kroppen och få en klump i magen eller halsen. Du kanske vill gråta. Du vet hur mycket den här personen betydde för dig, och att du skulle behövt ha personen hos dig. Känslan av sorg säger att du inte längre kan få det behovet täckt. Sorgen kan få dig att närma dig andra människor för att få tröst, omsorg och stöd.

Alla våra känslor är kopplade till behov på detta sätt. Rädsla behöver säkerhet, skam behöver acceptans och bekräftelse, ilska behöver gränser och sorg behöver tröst. Nästa gång som du uppfattar att du har en känsla kan du därför fråga dig själv: "Vad försöker denna känsla säga att jag behöver?".

Om du vill veta mer om detta rekommenderar vi filmen nedan - Alfred & Shadow.