den 18 augusti 2018

Andra känslomässiga tillstånd

Förutom det vi kallar grundläggande känslor (glädje, sorg, rädsla, ilska, skam, skuld och avsky) så finns det också en rad andra mer komplexa känslomässiga tillstånd. Här följer en kort beskrivning av några av dem:

Svartsjuka

Svartsjuka består av en kombination av rädsla för att förlora någon, skam över att inte vara tillräckligt bra och en skyddande ilska. I sin sunda och hjälpsamma form är svartsjuka en viktig känsla som kan signalera att din relation står på spel och som får dig att göra något åt det. Svartsjuka är dock ofta en problematisk känsla. Många av de som drabbas av återkommande svartsjuka kämpar förmodligen med problematisk skam, rädsla och sorg. I intensiv form är svartsjuka en farlig känsla som är nära förknippad med en önskan att kontrollera, dominera och ta makt över någon. Problematisk svartsjuka är också mycket smärtsamt att uppleva.

Hat

Hat är ett känslomässigt tillstånd som består av ilska, rädsla och förakt/avsky. Man kan fråga sig om det finns en konstruktiv form av hat, som till exempel när någon allvarligt skadar ditt barn eller om hela din sociala grupp är hotad. Ett sätt att förstå hat är att se den som aggression som inte får utlopp, till exempel om någon du älskar blir hotad och du inte kan göra någonting åt det. Hat är dock förmodligen oftast en sekundär känsla, där den primära känslan är rädsla, men där du inte vet hur du ska handskas med denna och därför går till angrepp.

Avund

Avund är en känsla av att vilja ha något som någon annan har, eller en känsla av att någon annan inte förtjänar det de har. Du kan till exempel avundas någon deras jobb, egenskaper, färdigheter, partner eller något de har åstadkommit. Avund kan vara en viktig känsla som talar om för dig vad du vill ha eller uppnå, men det kan också vara en sekundär känsla som uppkommer när du skäms över att inte vara tillräcklig bra som du är.

Hopplöshet

Hopplöshet är inte en separat känsla utan ett smärtsamt tillstånd som kännetecknas av djup förtvivlan och en förlorad tro på den egen förmågan att komma vidare. Hopplöshet är ett tillstånd av att vara nedtryckt, utan möjlighet att kämpa och där framtiden verkar utsiktslös och omöjlig. Hopplöshet är förmodligen nära förknippat med depression. Ur ett evolutionärt perspektiv skulle denna resignation kunna vara en adaptiv reaktion som gör att du sparar energi när grundläggande behov är omöjliga att tillfredsställa. Hopplösheten skulle också kunna hjälpa dig att omdirigera dina ansträngningar till mer uppnåeliga och realistiska mål.

Ankytning

Anknytning består av en komplex blandning av känslor som exempelvis glädje över att vara tillsammans med någon, sorg över att skiljas åt, stolthet över att bli bekräftad och rädsla för att förlora någon. Det är en upplevelse av att någon i ditt liv har verkligt stor betydelse för dig. Anknytning är annorlunda än kärlek, även om den är nära förknippad med det. Du kan också känna anknytning till platser, saker och idéer/värderingar.

Kärlek

Kärlek är ett sammansatt tillstånd av olika känslor där du upplever ett starkt och varaktigt känslomässigt band och engagemang för en annan. Kärlek är känslan av något bestående och viktigt och den kan upplevas med eller utan romantiska och sexuella element.