den 18 augusti 2018

Avsky

Avsky i sin ursprungliga form är vad du känner när du luktar på rutten mat. Avsky har haft som funktion att hjälpa oss att hålla oss borta från det som inte är bra för oss. I en mer avancerad social form är avsky och förakt reaktioner som hjälper oss att ta avstånd från det som bryter mot dina egna eller gruppens grundläggande värderingar. Avsky och förakt i samhället kan uppstå mot grupper eller individer som uppfattas bryta mot viktiga normer. Avsky och förakt i mindre grupper till exempel i en parrelation uppstår ofta om partnern slutar att ta hänsyn till gemensamma värderingar.

Avsky upplevs som att vilja bli av med något eller någon. Ansiktsuttrycket ser ut som om personen upplever något illaluktande. I sin mest intensiva form skapar upplevelsen av avsky illamående och i en mildare form är det en upplevelse av att vilja vända sig bort och visa missnöje.

Det mest grundläggande behovet vid avsky och förakt är att skydda sig mot sjukdom och saker som är farliga för en själv eller flocken. I en mer avancerad mening handlar det om behovet av att skydda sig mot något som hotar ens värderingar och normer.

Avsky och förakt kan också vara väldigt problematiskt. Människor som har upplevt övergrepp, mobbning eller fått höra att de är värdelösa kan uppleva avsky mot sig själva. Detta kan leda till starkt självförakt som i sin tur kan leda till missbruksproblem, självdestruktivitet och självmord. Andra personer kan vända föraktet utåt och ständigt leta efter fiender eller hot mot gruppen eller samhället. I sådana fall är svårigheterna ofta en kombination av flera problematiska känslor.