den 18 augusti 2018

Skuld

Skuld är vad du känner när du har gjort något fel mot någon och du vet det. Skuld är tänkt att motivera dig att reparera de skador du har orsakat i en viktig relation. Skuld är nära besläktad till skam, men känns ofta mindre intensiv.

I motsats till skam medför inte skuld att du vill gömma dig eller försvinna, utan snarare att du vill närma dig den andre för att reparera, visa ånger, be om ursäkt eller hjälpa. Skuld handlar om att bevara eller återställa relationen. Om du ska be om ursäkt till någon du har sårat är det därför viktigt att du faktiskt visar äkta ånger, utan bortförklaringar. Detta gör det mer troligt att den andra kan förlåta dig.   Om du vill läsa mer om hur du kan be om ursäkt, kan du klicka här.

Skuld är en ganska vanlig sekundär känsla.  Många människor får dåligt samvete för känslor som de har. Det kan handla om skuld efter att ha varit arg, till exempel på sin förälder. Då handlar det inte nödvändigtvis om skuld över något du gjort, utan skuld för att du känt dig arg. Om du blivit arg och gått till attack mot någon, är skuld troligen en konstruktiv känsla. Men om du känner skuld över något du känner är den troligen sekundär. Du kan också känna överdriven skuld om du egentligen är rädd för att den person du känner skuld gentemot kommer att lämna dig.

Alltför överdrivna skuldkänslor kan vara problematiska  och få dig att ställa dig själv och dina behov åt sidan när du inte borde. Detta händer vanligtvis om du lärt dig att andras känslor och behov är viktigare än dina. Ett viktigt motgift mot problematisk skuld är att använda självhävdande ilska för att stå upp för det som är viktigt för dig. Detta är vad vi kallar att  förändra känslor med känslor.