den 18 augusti 2018

Skam

Där skuld är känslan av att ha gjort något fel, så är skam mer känslan av att vara fel. Skam handlar alltså inte om något du har gjort utan mer om vem du är som person. Du känner att du inte är tillräckligt bra, eller att du är mindre värd än andra. Du kan känna skam över hur du ser ut, dina förmågor eller dina personlighetsdrag.

På många sätt handlar skam om att vara en del av en gemenskap och om att passa in i flocken. Du skäms när din plats i gruppen på något sätt hotas, oavsett om gruppen är samhället i stort, din familj, dina vänner, din parrelation eller din arbetsplats. Skam uppstår när du har blivit förödmjukad eller när något hotar din tillhörighet i gruppen.

Skälet till att vi har känslan skam är att det har haft ett stort överlevnadsvärde för oss att vara en del av en flock. Skam har fått ett dåligt rykte, men är på många sätt bindemedlet i ett samhälle. Sund skam gör att du relaterar till samhället eller gruppen som något större än dig själv. Det är sällan bra att vara skamlös.

Skam upplevs som att inte vilja bli sedd av andra. Andras blick kan kännas brännande. Du rodnar och du vill sjunka ner genom golvet och försvinna. Skam känns ofta som ett obehag eller till och med som smärta i magen.

Behovet i skam är att få tillhöra gruppen, få bekräftelse och acceptans eller erkännande från någon som du värdesätter. Det som gör skam så svårt är att du vill gömma dig och dra dig undan samtidigt som du har behov av att andra ska komma närmare dig och ge dig bekräftelse. Många skäms därför utan att andra upptäcker det. Det är svårt att berätta om något man skäms över, men det kan ibland göra underverk.

Det är vanligt att skämmas för det man känner. Skam är alltså en vanlig  sekundär känsla.  Man kan till exempel skämmas för att vara rädd  och ledsenhet. Många människor har en uppfattning om att man är svag när man visar känslor, vilket gör vägen till sekundär skam kort.

Skam är en av de oftast förekommande problematiska känslorna. De vanligaste orsakerna till problematisk skam är att ha blivit mobbad, utstött, haft återkommande erfarenheter av att ha blivit kritiserad eller att man inte accepterats eller godtagits för den man är. Många människor kämpar med problematisk skam som har sitt ursprung i barndomen och tonåren.