den 13 augusti 2018

Om Känslokompassen

Känslokompassen är en webbsida för den som vill lära sig om, utforska eller öva på att hantera sina känslor. Webbsidan innehåller information, verktyg och övningar där du kan arbeta med att förstå eller förändra problematiska känslor. Allt innehåll på webbplatsen är gratis. Den kan vara en bra plats att vända sig till oavsett om du vill läsa och lära, utforska dina känslor eller överväger att börja eller redan går i terapi.

Innehållet på webbplatsen är förankrat i en psykologisk terapiform som kallas Emotionsfokuserad terapi (EFT). Inom EFT förstås psykiska svårigheter som tecken på att grundläggande emotionella behov inte blivit hanterade på ett bra sätt. Det kan handla om behov av trygghet, tillhörighet, närhet, bekräftelse, tröst, omsorg eller gränssättning. EFT handlar om att hjälpa människor att förstå sina känslor och lyssna på vad känslorna uttrycker för att bättre kunna orientera sig i livet.  Om du vill läsa mer om Emotionsfokuserad terapi klicka här.

Eftersom övningarna på denna sida handlar om känslor, kommer de också att kunna väcka känslor. När man arbetar med sina känslor är det nämligen nödvändigt att känna känslorna. Men det kan vara smärtsamt och svårt att göra detta på egen hand. Om du befinner dig i kris eller om du känner dig osäker på om du klarar att göra övningarna på denna webbsida så råder vi dig att först prata med någon annan, till exempel en god vän eller någon från sjukvården. Detta är särskilt viktigt om du kämpar med svåra obearbetade trauman eller vet att du har en tendens att göra destruktiva saker när du inte mår bra. Alla övningar på denna webbsida görs på egen risk. Webbplatsen är inte avsedd att ersätta psykoterapi utan ska ses som ett komplement till sådan behandling.

Webbplatsen är utvecklad av Aksel Inge Sinding   och  Jan Reidar Stiegler  på  Institutt for Psykologisk Rådgivning i Norge. Aksel är klinisk psykolog och specialist på EFT. Han har ett stort intresse av att förmedla psykologisk kunskap till allmänheten och skriver regelbundet i media och håller kurser om känslor och psykisk hälsa. Jan Reidar är psykolog (PhD), specialist på EFT och professionschef för Norsk Institutt for Emosjonsfokusert Terapi. Tillsammans med Leslie Greenberg (PhD), EFT´s grundare, har de skrivit boken Klok på känslor - vad dina känslor försöker berätta för dig, utgiven av Gyldendal. Den svenska översättningen och bearbetningen av Känslokompassen är gjord av psykologerna Daniel Sykes och Vegard Hanken. 

Alla illustrationer på hemsidan är gjorda av Ingrid Marie Bøhler Høvik. De interaktiva delarna av sidan har utvecklats med hjälp av teknik från Explorable.