den 18 augusti 2018

Rädsla / Ångest

Rädsla uppstår när något eller någon hotar dig, någon du bryr dig om eller något som betyder mycket för dig. Rädsla slår ut nästan alla andra känslor och får dig att göra allt för att komma bort från det som hotar dig.

Rädsla är en av de allra äldsta känslorna vi har och den har varit av största betydelse för vår överlevnad helt enkelt för att den har hjälpt oss att undvika och komma bort från rovdjur och andra hot. I modern tid handlar rädslan ofta om människor som är oförutsägbara och skulle kunna skada oss eller situationer som känns omöjliga att hantera så som sjukdomar eller potentiella olyckor.

Den kroppsliga upplevelsen av rädsla är ökad hjärtrytm, snabb andning, kalla händer och fötter och torrhet i munnen. Rädsla kan också kännas som ökad energi i kroppen. Hög aktivering av rädsla (ångest) kan också upplevas som yrsel, tunnelseende eller till och med illamående. I mildare former kan rädslan upplevas som oro eller ökad vaksamhet.

När du känner rädsla upplever du ett behov av trygghet, säkerhet och skydd. Att bemästra sin rädsla är en mycket givande upplevelse, vilket kan förklara varför så många människor njuter av extremsporter eller skrämmande filmer. Om rädslan verkar omöjlig att hantera eller om du inte kan komma undan det som känns hotfullt är det inte ovanligt att bli aggressiv och gå till attack, eller att ge upp och underkasta sig.

Rädsla uppstår ofta som en sekundär känsla, vilket innebär att du är rädd för att känna en annan känsla. Till exempel kan du vara rädd för att bli arg, rädd för att visa sorg eller rädd för att visa att du skäms. Ångest kan också förstås som sekundär rädsla.

Rädsla är också mycket vanligt som en del av svåra emotionella minnen som när du till exempel har upplevt något traumatiskt, vuxit upp i ett otryggt hem eller lämnats mycket ensam utan någon som kunnat skydda eller lugna dig. Det kan vara svårt att skilja mellan olika former av rädsla. En tumregel är att den är hjälpsam när det är en reaktion på något som händer just nu medan den är problematisk om det är en reaktion på något som hände för länge sedan och att den är sekundär när det egentligen är en annan känsla du är rädd för.