den 21 augusti 2018

Ältande och oro

Många människor har problem med ältande och ständig oro. Ältande handlar oftast om saker i det förflutna, vad som hände, vad du borde ha gjort annorlunda och hur du borde ha löst problem du befinner dig i. Oro kretsar mer kring framtiden, där du fastnar i desperata försök att kontrollera katastrofala saker som du föreställer dig skulle kunna hända. 

Oro och ältande är mycket ansträngande och krävande i längden och man blir dessutom mindre närvarande i sitt eget liv av att ständigt älta och oroa sig. Inom vissa terapier försöker man utmana innehållet i ältandet och oron eller lära ut tekniker för att bryta sådant tänkande och tänka på andra sätt.

I emotionsfokuserad terapi ses ältande och oro som försök att hantera svåra känslor som man själv kanske inte är medveten om eller har kontakt med. Ältande kan till exempel vara ett försök att hantera känslor av skam, skuld eller sorg som har sitt ursprung i det förflutna. Och oro för framtiden kan vara ett sätt att undvika känslor av hjälplöshet genom ett försök att ta kontroll över sådant man inte kan kontrollera.