den 20 augusti 2018

När vi plågas av emotionella minnen

Känslor är bland annat till för att hjälpa oss att minnas viktiga händelser för att på så vis förbereda oss för liknande situationer senare i livet. Om du upplever något svårt så hjälper känslorna dig att anpassa dig till situationen och samtidigt lagras upplevelsen i ditt minne så att du är mer förberedd nästa gång något liknande händer. Det är detta vi menar med emotionella minnen.

Om du till exempel blir mobbad i skolan eller på din arbetsplats, så kan skammen du upplever få dig att känna att du vill sjunka ner genom marken. Denna reaktion signalerar att du underkastar dig. Reaktionen kan vara adaptiv i stunden eftersom den minskar sannolikheten att mobbaren fortsätter att gå på dig. Och samtidigt påverkar ditt emotionella system din hjärna så att minnet av situationen lagras för att göra dig mer uppmärksam på och undvika liknande situationer i framtiden.

Emotionella minnen kan vara positiva eller smärtsamma, men det är de smärtsamma emotionella minnena som skapar problem för oss senare i livet. Om du blivit mobbad i skolan, men som vuxen fortfarande har en känsla att andra inte gillar dig eller att de är ute efter dig, då är det emotionella minnet inte längre till hjälp för dig när du ska hantera ditt nuvarande liv. Minnet kan sägas ha utvecklats till ett problematiskt emotionellt minne, där det fortsätter att påverka dig negativt långt efter att situationen där det uppkom är över.

Vi bär alla på problematiska emotionella minnen från olika tidpunkter i livet. Exempel på sådana erfarenheter är: mobbning, övergrepp, våld, missbruk i familjen eller att ha förlorat någon av särskild betydelse. Men även mindre konkreta smärtsamma erfarenheter - som att inte ha känt sig accepterad för den man är eller att inte ha blivit sedd - kan skapa problematiska minnen som påverkar ens senare liv.

Om du bär på för många eller för allvarliga obearbetade problematiska emotionella minnen, så är risken stor att de påverkar dig och ditt liv på ett negativt sätt. Dessa minnen kan då aktiveras av saker som händer i ditt liv när något påminner dig om den smärtsamma upplevelsen.

Det är också vanligt att problematiska emotionella minnen hanteras genom och på så vis döljs av sekundära känslor som ångest, depression, ilska eller tomhetskänslor. Första steget i att arbeta med problematiska emotionella minnen är därför ofta att undersöka vad som finns under de sekundära känslorna och att genom detta försöka räkna ut vad det problematiska känslomässiga minnet handlar om.