den 21 augusti 2018

Att få kontakt med dina känslor

Att vara i kontakt med sina känslor innebär att du vet när du känner något och att du har förmåga att lyssna till vad dina känslor försöker förmedla. Som tur är så behöver vi inte medvetet anstränga oss för att förstå vad känslorna försöker berätta för oss. Under normala omständigheter verkar dina känslor helt automatiskt i bakgrunden och hjälper dig att hantera både små och stora saker i ditt liv.

Att vara i kontakt med sina känslor innebär snarare att du har förmåga att bli medveten om känslorna när det verkligen behövs.Till exempel när något viktigt händer, men du inte riktigt vet vad du känner eller vad du behöver. I det läget är det bra att lägga märke till sina känslor för att kunna bli mer medveten om vad man behöver göra för att hantera situationen.

Exempel: Om du hamnar i en konflikt på din arbetsplats så är det bra att vara medveten om vad du känner för att förstå vad det är i konflikten som blir svårt för dig. Genom det blir du mer benägen att ta hänsyn både till dina egna och andras behov och att fatta beslut som blir bra både för dig och dina kollegor. Men om du har svårt att vara i kontakt med dina känslor så är risken större att konflikten inte går att lösa på ett sätt som blir bra varken för dig eller de runt omkring dig.

Förenklat innebär förmågan att ha kontakt med sina känslor följande: 1. Att lägga märke till att du känner något (oftast som kroppsliga förnimmelser); 2. Att tillåta känslorna att finnas även om de är smärtsamma; 3. Att kunna tolka vilka behov känslorna förmedlar; 4. Att hitta ord för att uttrycka känslorna, och; 5 Att kunna använda all denna information som kompass när du fattar beslut i en viss situation.

Att inte vara i kontakt med eller förstå sina känslor är plågsamt. Det är då lätt är att känna sig rådvill, att inte veta vad man ska göra eller att fatta dåliga beslut utan att förstå att det är känslorna som driver på.