den 22 augusti 2018

Känslomedveten kommunikation

När vi hamnar i konflikt med någon som står oss nära - oavsett om det gäller en partner, föräldrar, vänner eller syskon - så kan det vara svårt att inte ryckas med av det man känner i stunden. Det kan i dessa situationer vara bra att ta fasta på några principer som kan hjälpa människor att kommunicera bättre när känslorna riskerar att ta över. Som par kan man arbeta med detta var och en för sig eller tillsammans.

Använd jag-språk!

Att inleda en mening med JAG istället för DU minskar risken att förstärka konflikter och negativa känslor. "Jag blir arg" är bättre än "Du gör mig arg."

Undvik anklagelser!

Uttryck vad DU KÄNNER och BEHÖVER snarare än att anklaga den andre för att vara orsaken till att du känner som du gör.

Lyssna!

Försök att kommunicera att du har förstått vad den andre förmedlat innan du reagerar på det. Detta kallas aktivt lyssnande och handlar om att både visa att du har förstått OCH om att ta den andres perspektiv innan du reagerar. Undvik att tolka och försöka att faktiskt förstå vad den andre menar!

Andas med magen när du blir arg!

Om du blir arg över något den andre säger, försök då att pausa några sekunder innan du svarar. Andas med magen och påminn dig själv om att din partner, precis som du, försöker lösa detta på sitt eget sätt.

Acceptera och förstå den andres känslor!

Försök att acceptera och visa förståelse för din partners känslor. Att du förstår vad han eller hon känner betyder inte att han eller hon har rätt eller har "vunnit" bråket. Acceptans och förståelse är den bästa medicinen för att få känslor att bli konstruktiva. Hjälp din partner med det!

Försök att inte vara defensiv!

Undvik att säga "ja, men...." och sedan försvara dig. Säg istället att du förstår och fortsätt sedan med en jag-mening som öppnar upp dialogen. Exempel: "Jag förstår att du blir desperat när jag drar mig tillbaka och blir tyst. Det är inte min avsikt att få dig att känna så. Jag vet inte vad jag ska göra när jag känner mig så nedvärderad. Kan du hjälpa mig att komma på några alternativ? ".

Ta ansvar för dina känslor!

Kan du visa din partner att du tar ansvar för dina egna känslor? Dina känslor handlar om dina behov, vilket innebär att sättet du uttrycker dina känslor på är ditt ansvar. Det är du som behöver försöka uttrycka dina känslor på ett sätt som gör det mer troligt att dina behov uppfylls. Säg "Jag tror att jag behöver..." istället för "Du ger mig aldrig....".

Dela sårbarheten!

När vi delar vår sårbarhet med någon som står oss nära, så brukar det leda till att vi får mer av det vi behöver. Sårbarhet öppnar upp oss och ökar chansen att få omsorg, stöd och acceptans.

Kom ihåg att uttrycka de positiva känslorna!

När vi har problem i våra relationer är det lätt att glömma av att det också finns många bra känslor under alla konflikter. Berätta för den andra att du älskar honom eller henne, ge en komplimang och visa omtanke genom beröring eller ett leende. Eller använd humor, små presenter eller gör något trevligt för den andre.

Om du vill läsa mer om empati med andras känslor klicka här.