den 18 augusti 2018

Primära och sekundära känslor

Man kan skilja mellan två typer av känslor: primära respektive sekundära.

En omedelbar känslomässig respons, direkt kopplad till det som utlöst den, kallas för en primär känsla. En primär känslomässig respons är i grunden ändamålsenlig och hjälper dig att snabbt navigera i verklighetens komplexitet: till exempel att du blir arg om någon attackerar dig eller någon du bryr dig om. Ilska är i detta fall en adaptiv reaktion som hjälper dig att sätta gränser.

En sekundär känsla är en reaktion på en primär känsla som du av något skäl vill undvika.

Om det i exemplet ovan skulle kännas fel eller obekvämt för dig att bli arg så skulle det kunna hända att du blir ledsen istället. Ledsenheten är då en sekundär känsla som uppstår för att hantera eller skydda dig från den primära känslan du har svårt med.

Det finns en tendens i vårt samhälle att män visar sekundär ilska när de upplever mer sårbara känslor som sorg eller skam, medan det finns en tendens att kvinnor visar sekundär ledsenhet eller skuld när de upplever ilska. När din egen eller någon annans känslomässiga reaktion är svår att begripa, eller när reaktionen är helt oproportionerlig, handlar det ofta om en sekundär känsla som täcker över något annat.

Våra primära känslor är oftast grundläggande emotioner som ledsenhet, rädsla, skam, ilska eller glädje. I teorin kan alla dessa grundläggande emotioner också fungera som sekundära känslor. I praktiken är ändå vissa sekundära känslomässiga reaktioner vanligare än andra, såsom ångest, irritation, generell nedstämdhet, aggression, tomhet eller hopplöshet.

Anledningen till att sekundära känslor oftast inte är till hjälp är att de döljer vad du verkligen känner och därför skickar förvirrande signaler till omvärlden om vad du behöver. Till exempel, om du är ledsen och har behov av stöd och närhet kan sekundär ilska signalera till andra att de bör hålla sig borta och därmed istället skapa avstånd.

Om du plågas av en stark och smärtsam känsla som inte går över kan det vara bra att utforska vad som händer inuti dig själv, till exempel genom denna övning: Vad känner jag egentligen just nu?