den 21 augusti 2018

Hur man ber om ursäkt

Ibland gör vi bort oss och sårar andra. Och i viss mån är det oundvikligt. Att navigera mellan sina egna och andras behov är komplicerat och ibland gör eller säger vi saker som påverkar andra på ett negativt sätt. Om du har sårat någon eller gjort någon annan illa och vill be om ursäkt så kan det vara bra att ta del av de råd som beskrivs nedan.

Det är samtidigt viktigt att tänka på följande:

  • Om du inte tänker ändra dig eller sluta göra det som som är sårande för den andre, så kommer en ursäkt inte att ha något större värde.
  • Att du ber om ursäkt betyder inte att den andre är skyldig att förlåta dig.
  • En bra ursäkt innebär också att du kan acceptera den smärta du har orsakat. Ur den synvinkeln är ett dåligt samvete ett tecken på att du kan leva dig in i den andres känslor.

En god ursäkt kan sägas bestå av de fem delar som beskrivs nedan. Vi rekommenderar att du börjar med att skriva ner ursäkten till den det gäller innan du provar att uttrycka den i det verkliga livet. Du kan sedan antingen skicka ursäkten som ett brev eller uttrycka den personligen, beroende på vad som känns bäst.

1. Erkänn den smärta du tillfogat den andre

Sätt ord på vad gjort som varit sårande eller smärtsamt för den andre. Exempel: Om du sagt något elakt till din partner, kan du säga, "Du, jag skulle vilja be om ursäkt för något. Det var inte rätt av mig att kalla dig självisk och att säga att du inte tar hänsyn till den övriga familjens behov."

2. Sätt ord på hur det måste ha känts för den andre

Berätta för den andre hur du tror att det du gjort måste ha känts för honom eller henne. Du måste verkligen känna empati och kunna föreställa dig den andres upplevelse. Exempel: "Jag antar att det både kändes sårande och orättvist. Du som lägger så mycket tid och ansträngning på att hålla hjulen gående här hemma. Jag antar att det kändes som att jag inte uppskattar det du gör."

3. Be om ursäkt och visa att du ångrar dig

Det finns några misstag som ofta förekommer när man försöker be om ursäkt. Ett av dem är att prata för mycket om sina egna känslor ("Jag mår så dåligt av att tänka på vad jag har gjort"). Detta kan få den andre att känna det som att du är den som behöver tröst. Ett annat vanligt misstag är att ursäkten följs av ett "men" ("Jag är så ledsen för vad jag gjorde, men jag var bara så arg"). Kom ihåg att allt du uttrycker före "men" blir utraderat av det som kommer efter. Försök istället att visa verklig ånger för det du gjort. Detta innebär att du försöker känna empati med den andres smärta och att du använder denna empati för att uttrycka vad du ångrar. Exempel: "Jag är ledsen för att jag sa att du var självisk. Det måste ha känts både sårande och orättvist. Jag tror egentligen inte att du är det och jag borde inte ha sagt så. Jag gjorde fel.".

4. Uttryck vad du borde ha gjort istället

Försök att uttrycka vad du borde ha gjort istället. Detta går ut på att förmedla till den andre att du verkligen förstår vad du har gjort fel. På så sätt kan du visa att du förstår din egen roll i det som hänt. Exempel: "Jag borde ha klarat att hantera mina känslor på ett bättre sätt genom att uttrycka min förtvivlan istället för att attackera dig. Det var inte okej av mig att agera så.".

5. Vänta på den andres reaktion och upprepa

När du ger någon en ärlig ursäkt så sker oftast något av följande: En möjlig reaktion är att den andre förminskar det som hände. Om detta sker bör du hålla fast vid din ursäkt och ditt ansvar i det som hänt. En annan reaktion på en ursäkt är att det blir tydligare för den andre vilken smärta han eller hon känt. Ett barn kan till exempel börja gråta av att få en ursäkt. I detta fall kan det vara bra att upprepa ursäkten och att bekräfta smärtan. Om ursäkten ska ges till ett barn kan du också använda stegen i  känslocoachning. En tredje reaktion är att ursäkten accepteras. Om detta är fallet har du kommit närmare att reparera den skada du orsakat.