den 18 augusti 2018

Vilka känslor har vi?

Ett sätt att förstå känslor är att tänka på dem som olika färger. Precis som det går att blanda olika färger för att få andra färger, så kan man blanda olika grundläggande känslor och få andra känslor. På så sätt kan man säga att det finns ett oändligt antal olika känslor.

Samtidigt kan man fråga sig vilka grundläggande känslor vi har? Det finns det olika uppfattningar om. Vissa tror att vi har 12, andra att vi har 5 och vissa menar faktiskt att vi inte har några grundläggande medfödda känslor alls. När man arbetar med känslor i terapi brukar man trots att forskarna inte är helt överens utgå från åtminstone ett antal grundläggande känslor varav de vanligaste är: rädsla, ilska, intresse/engagemang, glädje, avsky, skam, skuld och sorg.

Dessa grundläggande känslor kan kombineras och bilda olika andra upplevelser. Till exempel kan rädsla, ilska och sorg tillsammans skapa känslan av svartsjuka. I svartsjuka är du rädd för att förlora någon du har kär, du är arg och vill skydda det du har och du blir ledsen när du föreställer dig att du förlorar den andra.

Det finns ett antal sådana sammansatta känslor eller emotionella tillstånd - såsom hat, hopplöshet, nostalgi, vördnad och bitterhet - men alla dessa består i slutändan av blandningar av de grundläggande känslorna rädsla, ilska, intresse, glädje, skam, avsky, skuld och sorg.

Det är oftast inte så viktigt att veta exakt vad en känsla som du upplever kallas. Det viktiga är att kunna beskriva din upplevelse på ett sätt som andra kan förstå så att dina känslomässiga behov blir tydliga för dig själv och andra.

Vill du läsa mer om olika känslor?