August 21, 2018

At udforske og arbejde med traumer

Sommetider, kan der ske ting i livet, der er så overvældende, at vi aldrig kan glemme det igen, selv om hver fiber i kroppen ønsker at glemme det. Det kunne være en alvorlig ulykke, vold, overfald, krig eller at have været vidne til andres lidelser. Når sådanne hændelser forårsager problemer senere i livet, bliver det ofte betegnet som post-traumatisk stresslidelse. Det betyder, at dit følelsesmæssige system er overbelastet som følge af, hvad der skete. Det kan være meget smertefuldt og forårsage store lidelser.

Hvis du har oplevet traumer, der er meget generende for dig, og du aldrig har talt med nogen om det, vil vi råde dig til at søge professionel hjælp. Du bør kun lave øvelsen neden for, hvis du har nogle stabile støttepersoner til rådighed for dig. Før du laver øvelsen, kan du også se på   denne øvelse til at trøste dig selv og disse øvelser til at berolige stærke følelser, så du har nogle strategier, hvis det føles for intenst for dig at arbejde med dine traumatiske erfaringer.

1. Først skal du skrive, hvad traumet handler om. Beskriv begivenhedernes forløb og læg vægt på, hvad der skete, ikke hvad du følte, tænkte eller havde behov for. På dette tidspunkt, giver du bare dig selv en beskrivelse af en sekvens fra begivenhederne, som hvis du så det udefra.

 • Hvad skete der op til begivenheden?
 • Hvor fandt traumet sted?
 • Hvem var der?
 • Hvad skete der?
 • Hvad skete der efter traumet?

Når du har skrevet dette ned, så læs det for dig selv og tilføj andre ting, der kommer op, stadigvæk bare om begivenhedernes forløb.

2. Tjek hvordan det føles at læse det, og læg mærke til, om du føler dig klar til at gå videre til næste trin. Hvis du allerede nu føler dig overvældet, forvirret eller stivnet, så forlad øvelsen nu. Behold beskrivelsen af begivenhederne, find en person, du føler dig tryg ved eller et sikkert sted og vent til en anden dag, hvor du eventuelt kan fortsætte. Hvis følelserne virker håndterbare, kan du gå videre til næste trin.

3. Læs hvad du skrev i trin 1. Skriv også, hvad du tænkte og følte, da det skete.

 • Hvordan oplevede du, hvad der skete?
 • Hvad frygtede du?
 • Hvordan havde du det?
 • Hvilke fornemmelser fik du i din krop?
 • Hvad var det værste ved det?

Når du har skrevet dette, skal du læse det for dig selv og mærke, hvordan det føles at læse det. Dette kan være ubehageligt, og hvis du føler, at du ikke kan håndtere det, kan du vælge at tage en pause eller afslutte øvelsen. Hvis du føler dig klar, kan du fortsætte øvelsen.

4. Forestil dig nu, at du ser situationen som tilskuer. Når du ser situationen udefra, så prøv at sætte ord på følgende:

 • Da du var i den situation, hvad følte du, og hvad havde du behov for skulle ske?
 • Hvis det passer, hvad ville du sige til den ansvarlige for, hvad der skete?

Bemærk: Hvis dette er en person, der kun har skadet dig, kan du forestille dig, at du fortæller om de sårbare aspekter til en anden person, du føler dig tryg ved og kun fortæller om de vrede episoder til gerningsmanden.

 • Hvordan føles det at udtrykke, hvad du har brug for?
 • Hvis du kan føle en ny følelse, der virker til at være nyttig (sorg, selvhævdende eller beskyttende vrede, omsorg for dig selv), lad da den følelse påvirke dig. Hvad har du lyst til at gøre og sige? Skriv det, uanset om det er til dig selv eller til den anden person.
 • Læs det igen og læg mærke til, hvordan det føles.

5. Læs hele teksten igen. Foretag justeringer, hvis du kommer i tanke om nye ting.

6. Hvordan vil du forholde dig til dette traume fremadrettet. Vil du gøre noget anderledes? Vil du møde dig selv på en anden måde? Vil du tale med nogen om det? Har du brug for at søge hjælp?